Matriky

Postupná digitalizace fondu „Sbírka matrik Severočeského kraje“ uloženého ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích probíhá od listopadu 2007, a to ve spolupráci s Family search International.

Získané digitalizáty jsme zpřístupnili v Archivním VadeMeCum. V záložce "Procházet a hledat" je naleznete v položce "Databáze" pod odkazem "Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Oddělení správy fondů a sbírek".

Pro přímý vstup do databáze klikněte zde .

Aktuální stav

V říjnu 2017 dokončil Státní oblastní archiv v Litoměřicích přebírání a zpracování matrik narozených (do roku 1916), oddaných a zemřelých (do roku 1941) katolických, evangelických a civilních matrik, s výjimkou tzv. Standesamtů, civilních matrik z let 1939-1941. Všechny matriky s výjimkou tzv. Standesamtů jsou po předchozím objednání konkrétního svazku anebo svazků zpřístupněny ke studiu v badatelně Státního oblastního archivu v Litoměřicích - Krajské. Bez předchozí domluvy, resp. objednání, vám svazky vzhledem k přípravě jejich digitalizace nemusí být předloženy. Digitalizace nových přírůstků je plánována na rok 2018, ke zveřejnění snímků dojde během druhé poloviny roku 2019.

Seznamy matrik dostupných po předchozí domluvě v badatelně naleznete ZDE

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik převzatých do roku 2012 včetně, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. V této souvislosti upozorňujeme badatele, že v souladu s § 34 odstavce 3 Zákona 499/2004 Sb. se od 1. ledna 2015 originály těchto matrik nepředkládají k nahlížení v badatelně Archivu.

O dalších změnách vás budeme informovat. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem uživatelům za jejich pomoc při revizi zveřejněných matrik a informace, které nám v této souvislosti zasílají.

Uživatelé mohou zveřejněné informace a digitální kopie jednotlivých matrik užívat jen ke své osobní potřebě. V případě jejich dalšího šíření musí požádat o souhlas Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Pokud při práci s databází objevíte nějakou chybu nebo nám budete chtít z pohledu uživatele zaslat nějaký konstruktivní návrh, obraťte se laskavě na adresu vademecum@soalitomerice.cz

Přílohy

FAQ

Po otevření ikony představující knihu se nezobrazily scany, ale pouze „prázdná“ matrika s nulovým počtem snímků, jak mám postupovat?
Napište nám prosím signaturu matriky, u které jste na tento problém narazili a my chybu odstraníme.

V naskenované matrice chybí strana či strany, jak mám postupovat?
Napište nám prosím signaturu matriky, ve které strana či strany chybí, a pokud je to možné, pak i číslo či čísla příslušných stran a my chybu odstraníme.

Neplánujeme pořizovat překladač permalinků ze staré aplikace Vyhledávání ve sbírce matrik Severočeského kraje.