Aktuality

Jakým způsobem ovlivnilo GDPR zveřejnění digitalizovaných archiválií?

V souladu s „Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR) stáhne Státní oblastní archiv v Litoměřicích z Archivního portálu Vademecum digitalizovanou podobu archiválií spadajících do následujících agend:

    a) sčítací operáty z roku 1921
    b) evidence vzniklé po roce 1918
    c) kroniky
Výše uvedené digitalizáty vám budou od této chvíle k dispozici pouze v badatelnách Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Za účelem jejich studia se prosím vždy předem objednejte a domluvte se s obsluhou příslušné badatelny na podmínkách, za kterých vám mohou být poskytnuty.

Matriky 2017

V říjnu 2017 dokončil Státní oblastní archiv v Litoměřicích přebírání a zpracování matrik narozených (do roku 1916), oddaných a zemřelých (do roku 1941) katolických, evangelických a civilních matrik, s výjimkou tzv. Standesamtů, civilních matrik z let 1939-1941. Všechny matriky s výjimkou tzv. Standesamtů jsou po předchozím objednání konkrétního svazku anebo svazků zpřístupněny ke studiu v badatelně Státního oblastního archivu v Litoměřicích - Krajské. Bez předchozí domluvy, resp. objednání, vám svazky vzhledem k přípravě jejich digitalizace nemusí být předloženy. Digitalizace nových přírůstků je plánována na rok 2018, ke zveřejnění snímků dojde během druhé poloviny roku 2019.

Seznamy matrik dostupných po předchozí domluvě v badatelně naleznete ZDE

20. 8. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Bílina/Bilin, Archiv města Krupka/Graupen, Archiv obce Mstišov/Tischau.

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Bílina/Bilin, Archiv města Krupka/Graupen, Archiv města Mikulov/Niklasberg.

14. 8. 2018

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondů Cisterciáci Osek/Osseg, Křižovníci s červenou hvězdou Most/Brüx, Velkostatek Dobříčany/Dobritschan, Velkostatek Drahenice/Drahenitz, Velkostatek Hetov/Hettau, Velkostatek Křešice-Třeboutice/Křeschitz-Trebautitz, Velkostatek Mělník/Melk, Velkostatek Prunéřov-Ahníkov/Brunnersdorf-Hagensdorf, Velkostatek Třebívlice/Triblitz a Velkostatek Vintířov/Winternitz.

25. 6. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě živnostenské rejstříky z fondu Okresní úřad Šluknov.

28. 5. 2018

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy textovou podobu záznamů k pozemkovým knihám, urbářům a soupisům poddaných, které spravuje. Dále na stejném místě v digitální podobě zveřejnil nové knihy z fondu Velkostatek Mělník.

14. 5. 2018

Státní okresní archiv Chomutov zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Kadaň.

9. 5. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Duchcov/Dux, Archiv obce Jeníkov/Janegg, Archiv obce Jenišův Újezd/Lang Ugest, Archiv města Krupka/Graupen, Archiv města Ledvice/Ladowitz, Archiv obce Přítkov/Judendorf, Archiv města Trnovany/Turn.

9. 5. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Bílina/Bilin, Archiv města Teplice/Teplitz.

2. 5. 2018

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondů Velkostatek Libochovice/Libochowitz, Velkostatek Nepomyšl/Pomeisl a Velkostatek Vlachovo Březí/Wällisch Birken.

30. 4. 2018

Státní okresní archiv Chomutov zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondu Archiv obce Rusová.

20. 4. 2018

Vážení uživatelé, ve dnech 20. 4. - 22. 4. 2018 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

16. 4. 2018

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Mapy a plány přes 240 digitalizovaných map krušnohorského panství Přísečnice z let 1730-1943. Mapy byly digitalizovány ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech a jsou zároveň přístupné na stránkách „http://chartae-antiquae.cz“ .

10. 4. 2018

Státní okresní archiv Chomutov zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Chomutov.

10. 4. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv obce Běhánky/Pihanken, Archiv města Bílina/Bilin, Archiv obce Bžany/Webeschan, Archiv obce Hrdlovka/Herrlich, Archiv horního města Hrob/Klostergrab, Archiv obce Hudcov/Hundorf, Archiv obce Košťany/Kosten, Archiv obce Liptice/Liptitz, Archiv města Mikulov/Niklasberg, Archiv obce Moldava/Moldau, Archiv obce Sobědruhy/Soborten, Archiv obce Soběchleby/Sobochleben, Archiv obce Štěpánov/Stiepanow, Archiv města Teplice/Teplitz .

10. 4. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Bžany/Webeschan, Archiv města Mikulov/Niklasberg .

3. 4. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Krupka/Graupen.

3. 4. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Verneřice, Obecná škola Vilémov.

19. 3. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Domaslavice/Deutzendorf, Archiv obce Dlouhá Louka/Langewiese, Archiv obce Křižanov/Krinsdorf, Archiv obce Želénky/Schllenken.

19. 3. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Velký Šenov, Měšťanská škola Velký Šenov, Měšťanská škola Verneřice.

12. 3. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Bohosudov/Mariaschein, Archiv města Duchcov/Dux, Archiv obce Hrdlovka/Herrlich, Archiv obce Hrobčice/Hrobschitz, Archiv obce Ledvice/Ladowitz, Archiv města Mikulov/Niklasberg, Archiv města Osek/Ossegg, Archiv obce Zabrušany/Sobrusan.

12. 3. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Měšťanská škola chlapecká Varnsdorf, Česká obecná a měšťanská škola Varnsdorf, Městská rodinná škola Varnsdorf, Obecná škola Velká Bukovina.

12. 3. 2018

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě firemní rejstříky z fondu Krajský soud Liberec, Krajský soud Litoměřice a Krajský soud Most.

8. 3. 2018

Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani zveřejnil ve své záložce Mapy a plány tři desítky digitalizovaných map a plánů - historické plány měst Kadaně, Chomutova, Ervěnic, Přísečnice a Kralup u Chomutova (pod fondy jednotlivých měst), dále soubor tzv. raabizačních map chomutovského panství z poslední čtvrtiny 18. století (fond Archiv města Chomutov) a mapy jirkovských lesů z 18. století (fond Archiv města Jirkov). Mapy byly digitalizovány ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech a jsou zároveň přístupné na stránkách „http://chartae-antiquae.cz“ .

5. 3. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná a měšťanská škola Šluknov, Obecná škola Těchlovice, Obecná škola Valkeřice, Měšťanská škola dívčí Varnsdorf.

28. 2. 2018

Vážení uživatelé, v pátek 2. 3. 2018 mezi 10:00 – 12:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

27. 2. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Rozbělesy, II. obecná škola Rumburk, Česká obecná škola Rumburk, Měšťanská škola dívčí Rumburk, Německé státní reálné gymnázium Rumburk, Spolkové československé reálné gymnázium Ú.M.Š. Rumburk, Obecná škola Růžová, Česká obecná škola Rybniště, Obecná škola Rybniště, Obecná a triviální škola Rytířov, Obecná škola Srbská Kamenice, Obecná škola Staré Křečany, Obecná škola Staré Hraběcí, Obecná škola Staré Město.

12. 2. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Duchcov a Archiv města Teplice.

5. 2. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Evangelická škola Podmokly, 1. měšťanská škola dívčí Podmokly, 2. měšťanská škola dívčí Podmokly, 1. obecná a měšťanská škola dívčí Podmokly, 1. chlapecká obecná škola Podmokly, Obecná škola Popovice, Obecná škola Příbram.

5. 2. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Bystřany/Wisterschan, Archiv obce Košťany/Kosten, Archiv obce Srbice/Serbitz.

5. 2. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondů Archiv horního města Hrob/Klostergrab, Archiv města Duchcov/Dux.

29. 1. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Křešice, Obecná škola Loučky, Obecná škola Malá Bukovina, Obecná škola Malý Šachov, Obecná škola Markvartice, Obecná škola Maxičky, Obecná škola Mezná, Česká státní obecná škola Mikulášovice, 1. Obecná škola Mikulášovice, 2. Obecná škola Mikulášovice, Chlapecká a dívčí měšťanská škola Mikulášovice, Obecná škola Modrá, Farní škola Nebočady, Obecná škola Nebočady, Obecná škola Nová Chřibská, Obecná škola Nová Oleška, Obecná škola Ovesná.

29. 1. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Bílina, Archiv obce Jeníkov, Archiv obce Jenišův Újezd, Archiv obce Košťany, Archiv obce Lhenice, Archiv obce Lysec, Archiv obce Novosedlice, Archiv obce Přítkov, Archiv obce Srbice, Archiv města Teplice, Archiv města Trnovany, Archiv obce Újezdeček, Archiv obce Újezd u Bíliny, Archiv obce Žalany.

16. 1. 2018

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Jedlka, Obecná škola Jetřichovice, Měšťanská škola Jílové, Obecná škola Jílové, Živnostenská pokračovací škola Jílové, Obecná škola Kamenická Nová Víska, Obecná škola Kerhartice, Česká obecná škola Krásná Lípa, Obecná škola Krásný Buk, Obecná škola Krásný Studenec, Soukromá všeobecná škola obecná a měšťanská dívčí a chlapecká - Mariánský ústav Varnsdorf..

16. 1. 2018

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Cínovec, Archiv obce Kladruby, Archiv obce Křemýž, Archiv obce Modlany, Archiv obce Nové Město, Archiv obce Nové Modlany, Archiv obce Suché.

2. 1. 2018

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondu Velkostatek Libořice.

18. 12. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Chrochvice, Obecná škola Janov, Obecná škola Janská, Obecná škola Javory..

18. 12. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv horního města Hrob, Archiv obce Háj u Duchcova, Archiv obce Lahošť, Archiv obce Verneřice, Archiv obce Mackov, Archiv obce Vrchoslav.

11. 12. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v rámci elektronických pomůcek č. 477 „Mimořádný lidový soud Most – Katalog trestních spisů, 1945-1948, I. díl“ a č. 478 „Mimořádný lidový soud Most – Katalog trestních spisů, 1945-1948, II. dílv digitální podobě rozsudky z fondu Mimořádný lidový soud Most.

11. 12. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Vater Ernst a Česká obecná škola Chrochvice.

11. 12. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Krupka, Archiv města Teplice, Archiv obce Modlany, Archiv obce Moldava, Archiv obce Žalany.

4. 12. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Horní Chřibská, Obecná škola Horní Jindřichov, Obecná škola Huntířov a Obecná škola Chlum.

4. 12. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě firemní rejstříky z fondu Krajský soud Česká Lípa. U několika záznamů nejsou připojeny snímky - tyto knihy nebyly dosud digitalizovány.

27. 11. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná chlapecká škola Děčín, Odborná škola pro ženská povolání Děčín, Odborná škola pro ženská povolání Ústřední matice školské Děčín, Státní československé reálné gymnázium Děčín, Státní německé reálné gymnázium Děčín, Obecná škola Dolní Křečany, Obecná a měšťanská škola Dolní Poustevna, Obecná škola Dolní Žleb/, Obecná škola Fojtovice, Obecná škola Františkov nad Ploučnicí, Česká státní obecná škola Fukov, Obecná škola Fukov, Obecná škola Heřmanov, Česká státní obecná škola Mlýny, Obecná škola Horní Habartice, Ohnesorge Rudolf.

27. 11. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondu Velkostatek Mimoň - Stráž.

27. 11. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v rámci elektronické pomůcky č. 1049 „Zemský soud (říšský) Litoměřice“ v digitální podobě firemní rejstříky z tohoto fondu.

20. 11. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Měšťanská škola dívčí Česká Kamenice, Měšťanská škola chlapecká Česká Kamenice, Mateřská škola Děčín, Měšťanská škola dívčí Děčín, Měšťanská škola chlapecká Děčín, Obecná škola dívčí Děčín.

20. 11. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Bořislav, Archiv obce Břešťany, Archiv obce Bžany, Archiv obce Dubí, Archiv města Duchcov, Archiv obce Grünwald, Archiv města Hrob, Archiv obce Jeníkov, Archiv obce Modlany a Archiv obce Žalany .

20. 11. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v rámci elektronické pomůcky č. 1050 „Zemský soud (říšský) Most“ v digitální podobě firemní rejstříky z tohoto fondu.

13. 11. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v rámci elektronické pomůcky č. 5161 „Zemský soud (říšský) Česká Lípa“ v digitální podobě firemní rejstříky z tohoto fondu.

13. 11. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Kroniky v digitální podobě materiály z fondů Obecná škola Aloisov, Obecná škola Arnoltice, Obecná škola Bělá, Měšťanská škola chlapecká Benešov nad Ploučnicí, Obecná škola dívčí Benešov nad Ploučnicí, Obecná škola chlapecká Benešov nad Ploučnicí, Pomocná škola Benešov nad Ploučnicí, Obecná škola Bynov, Obecná škola Bynovec, Obecná škola Císařský, Obecná škola Čáslav/..

13. 11. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Hrdlovka, Archiv onbce Jeníkov a Archiv města Teplice.

8. 11. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Šluknov.

8. 11. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Hrdlovka a Archiv města Teplice.

1. 11. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Teplice.

1. 11. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Verneřice.

23. 10. 2017

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Budyně nad Ohří.

23. 10. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Rumburk.

23. 10. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondu Velkostatek Mimoň - Stráž.

17. 10. 2017

Pobočka Děčín zveřejnila ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondu Velkostatek Český Dub.

16. 10. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Bystřice, Archiv obce Hrdlovka, Archiv obce Hudcov, Archiv obce Lysec a Archiv obce Žalany.

16. 10. 2017

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích zveřejnil ve své záložce v databázi Sčítací operáty v digitální podobě sčítání obyvatel před rokem 1921 z fondů Archiv města Bohušovice nad Ohří a Archiv města Budyně nad Ohří.

16. 10. 2017

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Bohušovice nad Ohří a Archiv města Budyně nad Ohří.

11. 10. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Krupka, Archiv města Mikulov, Archiv obce Pozorka a Archiv obce Proboštov.

11. 10. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Jiřetín pod Jedlovou a Archiv města Jiříkov.

2. 10. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Duchcov, Archiv horního města Hrob, Archiv města Trnovany, Archiv obce Mstišov a Archiv obce Světec .

2. 10. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Chřibská.

25. 9. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Bílina, Archiv města Teplice a Okresní úřad Teplice.

25. 9. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Benešov nad Ploučnicí, Archiv města Česká kamenice a Archiv Města Děčín.

21. 9. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondu Archiv města Bílina, Archiv obce Košťany, Archiv obce Řetenice a Archiv města Teplice.

21. 9. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archivy obcí Staré Křečany, Staré Město, Starý Šachov, Studánka, Těchlovice, Tolštejn, Valkeřice, Velká Bukovina a Vilémov.

21. 9. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondů Velkostatek Hrubá Skála a Velkostatek Mimoň - Stráž.

11. 9. 2017

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Bohušovice nad Ohří a Archiv města Budyně nad Ohří .

11. 9. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv obce Břežánky a Archiv obce Mukov .

11. 9. 2017

Státní okresní archiv Teplice zveřejnil ve své záložce v databázi Sčítací operáty v digitální podobě všechna dochovaná sčítání obyvatel před rokem 1921 z tohoto okresu.

11. 9. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archivy obcí Filipov, Horní Jindřichv, Horní Poustevna, Hřensko, Chlum, Chrochvice, Janov, Janská, Javory, Kerhartice, Krásný Buk, Krásný Studenec, Kytlice, Lipová, Líska, Lobendava, Loučky, Malá Bukovina, Malý Šachov, Markvartice, Mezná, Modrá, Nebočady, Nová Chřibská, Nová Oleška, Ovesná, Prostřední Žleb, Příbram, Růžová, Rytířov, Severní, Sněžník, Srbská Kamenice, Stará Oleška .

4. 9. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Šluknov, Archiv obce Bělá, Archiv obce Brtníky, Archiv obce Bynov, Archiv obce Čáslav, Archiv obce Dobkovice, Archiv obce Dolní Habartice, Archiv obce Dolní Kamenice, Archiv obce Dolní Křečany, Archiv obce Dolní Žleb, Archiv obce Doubice, Archiv obce Fojtovice, Archiv obce Františkov nad Ploučnicí, Archiv obce Fukov, Archiv obce Heřmanov, Archiv obce Mlýny, Archiv obce Hliněná a Archiv obce Horní Kamenice.

1. 9. 2017

Roku 2017 zahájil Státní oblastní archiv v Litoměřicích přebírání matrik narozených (do roku 1917), oddaných a zemřelých (do roku 1942). V současné chvíli probíhá postupné zpracování převzatých svazků, jejich zapisování do VadeMeCa a příprava k digitalizaci. Digitalizace nových přírůstků je plánována na rok 2018, ke zveřejnění snímků dojde během druhé poloviny roku 2019.

28. 8. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondu Velkostatek Hrubá Skála..

28. 8. 2017

Pobočka Děčín zveřejnila ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě nové knihy z fondu Velkostatek Český Dub.

24. 8. 2017

Vážení uživatelé, v pátek 25. 8. 2017 mezi 10:00 – 15:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

21. 8. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Rumburk, Archiv města Varnsdorf, Archiv města Verneřice, Archiv obce Arnoltice, Archiv obce Blankartice, Archiv obce Borek a Archiv obce Březiny.

7. 8. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě 14 knih z fondu Velkostatek Hrubá Skála..

17. 7. 2017

Pobočka Děčín zveřejnila ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě 13 knih z fondu Velkostatek Český Dub.

10. 7. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Jiříkov, Archiv města Mikulášovice, Archiv města Podmokly a Archiv obce Jílové.

10. 7. 2017

Pobočka Děčín zveřejnila ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě 16 knih z fondu Velkostatek Český Dub.

10. 7. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě 10 knih z fondu Velkostatek Hrubá Skála..

12. 6. 2017

V aplikace Archivní VadeMeCum byly v rámci elektronické pomůcky Státního okresního archivu Děčín č. 760 „Úřední soud Děčín“ v digitální podobě veřejnosti zpřístupněny dědické rejstříky.

12. 6. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Děčín, Archiv města Dolní Poustevna, Archiv města Chřibská, Archiv města Krásná Lípa a Archiv města Jiřetín pod Jedlovou.

5. 6. 2017

Vážení uživatelé, ve čtvrtek 8. 6. 2017 mezi 15:00 – 18:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

5. 6. 2017

Státní okresní archiv Děčín zveřejnil ve své záložce v databázi Evidence v digitální podobě materiály z fondů Archiv města Benešov nad Ploučnicí a Archiv města Česká Kamenice.

31. 5. 2017

Pobočka Děčín zveřejnila ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě 15 knih z fondu Velkostatek Český Dub. Zároveň jsme zpřístupnili upravený prohlížeč snímků obsahující některé nové funkce. Prohlížeč zatím nemá konečnou podobu, budeme ho ještě finalizovat.

16. 5. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě 8 knih z fondu Velkostatek Hrubá Skála..

10. 5. 2017

V aplikace Archivní VadeMeCum byly v rámci elektronické pomůcky Státního okresního archivu Děčín č. 743 „Úřední soud Benešov nad Ploučnicí“ v digitální podobě veřejnosti zpřístupněny dědické rejstříky.

3. 5. 2017

V aplikace Archivní VadeMeCum byly veřejnosti v rámci databáze Sčítací operáty v záložce „Státní okresní archiv Děčín“ v digitální podobě zpřístupněna všechna dochovaná sčítání obyvatel před rokem 1921 z tohoto okresu.

10. 4. 2017

Od 1.4 2017 dochází v SOA v Litoměřicích k organizační změně. Pracoviště Most – Velebudice, dosud součást Archivního odboru, bude začleněno do Státního okresního archivu Most. Místo uložení archivních souborů a způsob fyzického badatelského zpřístupnění zůstanou zachovány. Elektronické pomůcky a digitalizáty archiválií budou převedeny do příslušných záložek Státního okresního archivu Most.

27. 3. 2017

Archivní odbor zveřejnil ve své záložce v databázi Úřední knihy a rukopisy v digitální podobě 10 knih z fondu Velkostatek Hrubá Skála.

20. 2. 2017

Vážení uživatelé, ve středu 22. 2. 2017 mezi 8:00 – 15:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

8. 2. 2017

Státní okresní archiv Most zveřejnil ve své záložce v databázích Úřední knihy a rukopisy a Evidence v digitální podobě všechny materiály digitalizované ve spolupráci s Genealogical Society of Utah.

8. 2. 2017

Vážení uživatelé, ve středu 8. 2. 2017 mezi 9:00 – 11:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

31. 1. 2017

Vážení uživatelé, ve středu 1. 2. 2017 mezi 15:00 – 18:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

30. 1. 2017

V aplikace Archivní VadeMeCum byly veřejnosti v rámci databáze Sčítací operáty v záložce „Státní okresní archiv Most“ v digitální podobě zpřístupněna všechna dochovaná sčítání obyvatel před rokem 1921 z tohoto okresu.

23. 1. 2017

V aplikace Archivní VadeMeCum byly veřejnosti v rámci databáze Úřední knihy a rukopisy v záložce „Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Archivní odbor“ v digitální podobě zpřístupněny knihy Rodinného archivu Aehrenthálů (kompletně) a Velkostatku Doksany (část).

19. 1. 2017

Roku 2016 došlo ke změně systemizace, během níž bylo zrušeno Oddělení správy fondů a sbírek a jeho zaměstnanci se stali přímou součástí Archivního odboru. Z toho důvodu byl v Archivním VadeMeCum změněn název záložky "Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Oddělení správy fondů a sbírek", pod níž bylo možné nalézt materiály z bývalého Oddělení správy fondů a sbírek na "Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Archivní odbor". Vnitřní obsah záložky včetně všech funkcí zůstal nezměněn.

16. 1. 2017

V aplikace Archivní VadeMeCum byly v rámci elektronické pomůcky Státního okresního archivu Děčín č. 759 „Okresní úřad Děčín“ v digitální podobě veřejnosti zpřístupněny vodoprávní evidence (vodní knihy) a spolkové katastry bývalého politického okresu Děčín.

3. 1. 2017

V lednu 2017 zahájí archiv postupné zveřejňování digitálních kopií pozemkových knih, soupisů poddaných a urbářů uložených v Litoměřicích (Kamýcká, Krajská 1) a v okresním archivu Most a digitalizovaných evidencí z okresního archivu Most. Vzhledem k rozšíření nabídky digitalizovaných archiválií a předpokládanému nárůstu korespondence s badateli byla zrušena stará e-mailová adresa matrikyonline@soalitomerice.cz, která sloužila především k informacím o digitalizaci matrik, a na jejím místě byla zřízena nová adresa vademecum@soalitomerice.cz., jež pokryje dotazy spojené se všemi typy digitalizovaných archiválií.

Na novou adresu se prosím obracejte i pokud při práci s databází objevíte nějakou chybu nebo nám budete chtít z pohledu uživatele zaslat nějaký konstruktivní návrh.

6. 12. 2016

Vážení uživatelé, ve čtvrtek 8.12. 2016 mezi 9:00 – 12:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

3. 11. 2016

Vážení uživatelé, v pátek 4.11. 2016 mezi 12:00 – 17:00 dojde k plánovanému výpadku Archivního VadeMeCum. Děkujeme za pochopení.

5. 9. 2016

V aplikace Archivní VadeMeCum byly veřejnosti v rámci databáze Kroniky v záložce „Archivní soubory SOA v Litoměřicích uložené v Archivu města Ústí nad Labem“ v digitální podobě zpřístupněny všechny kroniky obcí okresu Ústí nad Labem, které spadají do kompetence SOA v Litoměřicích. Kroniky města Ústí nad Labem (včetně jeho částí jako např. Bukov, Střekov, Vaňov atd.) spravuje Archiv města Ústí nad Labem, tyto knihy zde proto nenajdete.

Zároveň bylo zahájeno zveřejňování kronik uložených ve Státním okresním archivu v Teplicích. Dosud zpřístupněně svazky naleznete v databázi Kroniky v záložce „Státní okresní archiv Teplice“.

25. 7. 2016

V aplikace Archivní VadeMeCum byly veřejnosti v rámci elektronických pomůcek č. 362 „Mimořádný lidový soud Litoměřice - katalog trestních spisů 1945-1948, I. díl“ a č. 363 „Mimořádný lidový soud Litoměřice - katalog trestních spisů 1945-1948, II. díl“ v digitální podobě zpřístupněny rozsudky Mimořádného lidového soudu v Litoměřicích.

Uvedené katalogy naleznete v elektronických pomůckách v záložce Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Oddělení správy fondů a sbírek a pobočka Děčín), anebo můžete využít přímý odkaz na první katalogové záznamy obou pomůcek.

Pomůcka č. 362 zde

Pomůcka č. 363 zde

Zveřejnění rozsudků mimořádných lidových soudů v Liberci a Mostě připravujeme.

30. 5. 2016

V aplikaci Archivní VadeMeCum byly v rámci elektronické pomůcky č. 368 „Mimořádný lidový soud Česká Lípa - katalog trestních spisů 1945-1948“ zpřístupněny rozsudky Mimořádného lidového soudu v České Lípě v digitální podobě.

Uvedený katalog naleznete v elektronických pomůckách v záložce Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Oddělení správy fondů a sbírek a pobočka Děčín), anebo můžete využít přímý odkaz na první katalogový záznam zde.

Zveřejnění rozsudků mimořádných lidových soudů v Liberci, Litoměřicích a Mostě připravujeme.

25. 1. 2016

18. 2. 2016 bude ukončen provoz aplikace Archivní VadeMeCum - Průvodce sbírkou matrik a staré verze aplikace Archivní VadeMeCum.

13. 1. 2016

Vážení uživatelé, v rámci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ byla 1. září 2015 spuštěna nová verze aplikace Archivní VadeMeCum, jejíž součástí se stala i digitalizovaná podoba fondu „Sbírka matrik Severočeského kraje” (dále jen Matriky). Po nějaký čas poběží stará i nová verze Matrik zároveň, tak jako tomu bylo doposud, po určité době však starou verzi vypneme - tato doba bude ještě upřesněna – a k dispozici zůstane pouze verze nová. Z toho důvodu vás prosíme, abyste pomalu začali přecházet na novou verzi aplikace Matrik a při té příležitosti se seznámili též s novou verzí Archivního VadeMeCum, která by měla sloužit k postupnému zveřejňování digitalizovaného materiálu Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Aktualizace a opravy databáze a digitalizátů odteď provádíme pouze v aplikaci Archivní VadeMeCum

5. 1. 2016

Na stránce Matriky byl zpřístupněn Abecední seznam signatur původců.

1. 9. 2015

V rámci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ byla spuštěna nová verze aplikace Archivní VadeMeCum. Zároveň byly veřejnosti v digitální podobě nově zpřístupněny následující archiválie a dokumenty.

Archivní kulturní památky

Archiválie

Další

2014

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. V této souvislosti upozorňujeme badatele, že v souladu s § 34 odstavce 3 Zákona 499/2004 Sb. se od 1. ledna 2015 originály matrik nepředkládají k nahlížení v badatelně Archivu.

O dalších změnách vás budeme informovat. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem uživatelům za jejich pomoc při revizi zveřejněných matrik a informace, které nám v této souvislosti zasílají.