Adresáře

Během let 2012-2014 zdigitalizoval Státní oblastní archiv v Litoměřicích všechny adresáře, které jsou součástí jeho knihoven. Získané digitalizáty jsme zpřístupnili v Archivním VadeMeCuM. Naleznete je pod odkazem "Vybrané publikace" v záložce "Procházet a hledat" .

Pro přímý vstup do databáze klikněte zde.

Upozornění pro uživatele:

  1. S ohledem na autorská práva byly digitalizovány pouze vlastní adresáře, nikoliv literární a kalendářové části publikací. Tyto části proto v databázi nenajdete. Bližší informace o tom, co bylo a nebylo digitalizováno, naleznete v poznámkách u jednotlivých záznamů.
  2. V databázi lze hledat buď podle okresů, anebo podle lokalit. V případě lokalit lze hledat jak podle českých, tak podle německých názvů.
  3. Pokud si nejste jisti, do kterého okresu Vámi hledaná lokalita náleží, využijte Lexikon obcí severních a severozápadních Čech umístěný na našich webových stránkách.
  4. Adresáře pro některé části okresů Chomutov a Louny byly po určitou dobu vydávány společně. Prosíme uživatele, aby na tuto skutečnost brali ohled a hledali lokality spadající do těchto dvou okresů v adresářích obou okresů.
  5. Pokud hledáte údaje o lokalitě, která leží na hranici dvou či více okresů, a nemůžete ji najít v adresářích okresu, do něhož podle Vašeho názoru patří, zkuste se podívat i do adresářů sousedního okresu či okresů. Je možné, že lokality patřila v dané době územně tam.

  6. Archiv nemá k dispozici žádné další adresáře, které by mohl digitalizovat a zveřejnit. Databáze je kompletní a nebude dále rozšiřována.

Pokud při práci s databází objevíte nějakou chybu nebo nám budete chtít z pohledu uživatele zaslat nějaký konstruktivní návrh, obraťte se laskavě na joza@soalitomerice.cz