Archivní VadeMeCumAplikace Archivní VadeMeCum umožňuje badatelům prohlížet zveřejněné digitalizáty archiválií a vyhledávat informace o archivních fondech a sbírkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a jeho organizačních složek – státních okresních archivů Ústeckého a Libereckého kraje.

Uživatelé mohou zveřejněné informace a digitalizáty jednotlivých archiválií užívat jen ke své osobní potřebě. V případě jejich dalšího šíření musí požádat o souhlas Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Úvod

Úvodní stránka databáze, kromě základních informací zde uživatel nalezne odkazy na stránky s údaji o jednotlivých typech digitalizovaných archiválií a návody, jak postupovat při jejich vyhledávání v Archivním VadeMeCum.

Procházet a hledat

Veškeré informace o archivních souborech i digitalizáty archiválií jsou ve VadeMeCum zveřejněny podle toho, kde jsou fyzicky uloženy originály archiválií.

Uživatel proto v záložce "Procházet a hledat" nalezne odkazy na jednotlivé organizační jednotky SOA v Litoměřicích, které archiválie spravují. Vedle deseti okresních archivů se jedná ještě o Oddělení správy fondů a sbírek (s pracovišti v Litoměřicích a Mostě-Velebudicích) a pobočku Děčín.

Další odkazy představují "Vybrané publikace" a "Archivní soubory SOA v Litoměřicích uložené v Archivu města Ústí nad Labem". "Vybrané publikace" obsahují digitalizované Adresáře z knihoven SOA v Litoměřicích. Pod "Archivní soubory" SOA v Litoměřicích uložené v Archivu města Ústí nad Labem naleznete informace o příslušných archivních souborech a digitalizované sčítací operáty okresu Ústí nad Labem z roku 1921.

Pokud si nebudete jistí, do kterého okresu Vámi hledaná lokalita spadá, využijte prosím "Lexikon obcí severních a severozápadních Čech" umístěný na našich webových stránkách.

Archivní VaDeMecum nabízí několik různých způsobů vyhledávání, které je možno používat zvlášť, nebo ve volitelných kombinacích. Vzhledem k provedeným změnám v oblasti vyhledávání prosíme uživatele, aby si před zahájením práce pročetli "Základy práce s prohlížečem".

Pokud při práci s databází objevíte nějakou chybu nebo nám budete chtít z pohledu uživatele zaslat nějaký konstruktivní návrh, obraťte se laskavě - pokud není na stránkách s informacemi o databázi uvedeno jinak - na vademecum@soalitomerice.cz.